ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
01 มะม่วง
02 มะขาม
04ชบา
05เข็มแดง
06ชาอกเกี้ยน
08เฟื้องฟ้า
09ลีลาวดี
10ชงโค
11ประดู่ป่า
12ดีปลี
13ตีนเป็ด
14อัญชัน
15เพกา,ลิ้นฟ้า
16มะหวด
17ปาล์มน้ำมัน
18ปีบ, กะซะลอง
19อโศกอินเดีย
20ไผ่น้ำเต้า
21ไทรทอง
22ชมพู่น้ำดอกไม้
23โกสน
24พลับพลึง
25ไทรย้อย
26ตะโกนา
27หมากนวล
28หมากเหลือง
29ลานป่า
30รำเพย
31กระถินณรงค์
32ทรงบาดาล
33โมกมัน
34ข่อย