ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 โดยร่วมมือกับชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการควบคุมดูแลของฝ่ายปกครองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,14:27   อ่าน 2160 ครั้ง