คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833808228
อีเมล์ : Original_chon@hotmail.co.th

นายสรวิชญ์ ลำเลียง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0837245748
อีเมล์ : soravit22222 @gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ ชินศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0848307917
อีเมล์ : ratta.chin@gmail.com