ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคนดีศรีโนนสมบูรณ์วิทยา
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติตนดี ครูและบุคลากรดี  รวมไปถึงการจัดนิทรรศการวิชาการ การออกร้านขายของ แสดงผลงานด้านวิชาการ
ดูภาพเพิ่มเติม คลิก
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,14:33   อ่าน 981 ครั้ง