ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับ นางสาวพรธวัล หอมกลิ่น
            นางสาวพรธวัล  หอมกลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาได้รับโล่เกียรติยศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  โครงการจดหมายถึแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล และ DTV ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงการจดหมายถึงแม่ เพื่อชิงทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 
         และนางสาวปิยพร  สุกอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ได้รับรางวัลชมเชย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2554,20:47   อ่าน 2439 ครั้ง