ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุมาลี เที่ยงดี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสนธยา พิเมย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,23:49   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมหกรรมวิชาการภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี2558
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:54   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:41   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์ และ นางสาวปรางค์วลัย หวังช่วยกลาง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:32   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแขงขันกีฬา แฮนบอลหญิง และเป็นตัวแทนเขตการศึกษาที่ 3 เข้าแข่งขันระดับประเทศ กีฬา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,13:50   อ่าน 3467 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลชาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,13:19   อ่าน 3367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาแฮลบอล เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ปี 2554
ชื่อนักเรียน : กีฬาแฮลบอล
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2554,19:48   อ่าน 3273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิสประกวด โครงการจดหมายถึงแม่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรธวัล หอมกลิ่น
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2554,19:43   อ่าน 3639 ครั้ง