ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวกมลวรรณ จุลทัศน์ 2. นางสาวกรรณิการ์ นวนจันทร์ 3. นางสาวดวงตา เงี้ยวสูงเนิน 4. นางสาวศริญ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,11:02   อ่าน 941 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสนธยา พิเมย เด็กหญิงเกศสุดา จินาวัลย์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,10:58   อ่าน 966 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกพร ดอนเปตรง นางสาวจุฑารัตน์ สีสังข์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,10:56   อ่าน 956 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุมาลี เที่ยงดี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 1145 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสนธยา พิเมย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,23:49   อ่าน 1169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมหกรรมวิชาการภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี2558
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:54   อ่าน 963 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:41   อ่าน 1233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์ และ นางสาวปรางค์วลัย หวังช่วยกลาง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:32   อ่าน 1115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแขงขันกีฬา แฮนบอลหญิง และเป็นตัวแทนเขตการศึกษาที่ 3 เข้าแข่งขันระดับประเทศ กีฬา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,13:50   อ่าน 4173 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลชาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,13:19   อ่าน 4046 ครั้ง