ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน

นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์ และ นางสาวปรางค์วลัย   หวังช่วยกลาง ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูผู้ฝึกซ้อม นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ และนางสาวรัชดาพร   ศรีบุญเรือง

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,01:32   อ่าน 219 ครั้ง