ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
นางสาวสุมาลี เที่ยงดี
รายละเอียดผลงาน
นางสาวสุมาลี เที่ยงดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ครูผู้ฝึกสอนโดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ และ นางสาวรัชดาพร ศรีบุญเรือง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 222 ครั้ง